Skip to content. Skip to navigation

Liederlexikon

Personal tools
You are here: Home Lieder Der Winter ist vergangen Edition B: Liederbuch Amsterdam 1589
Document Actions

B. Die winter is ons verganghen

(Liederbuch Amsterdam 1589)


Text: anonym
 

Scan der Editionsvorlage
 1  2  3

Een nieu Amoreus Liedeken.

1. Die winter is ons verghanghen
en ick sie des Meys virtuyt
Ick sie die loueren hanghen
En die bloemkens die spruyten daer wt /
Also veer aen ghene groenen dale
Daer is het so ghenoechlijke zijn /
Daer singt die fiere Nachtegale
Met so menich cleyn wilt voghelkijn.
 
2. Wy willen die Mey gaen houwen
Hier buyten int groene wout /
En schenckė mijn soete lief mijn trouwe /
Die mijn herteken bevangen hout
En vragen of zy wilden comen
Voor haer cleyn veynster staen
Ontfangen de Mey met haren boemen /
Want zy is so schoon ghedaen.
 
3. Legdy nv en slaept schoon lief /
En waerom en waeckt ghy niet
Ick stae hier voor v duerken
En ick lijder also swaren verdriet |[S. 64]
En ick stae hier voor v duerken
En ick lijder also groten pijn /
Staet op mijn alder liefste
En spreeckt een woort teghens mijn
 
4. Doe die suyuerlijcke
Dat claghen aen hadde ghehoort /
Sy stont op haestelijcke
En met een sprack zy een woort
En hy namse al in zijn armen /
Met groter eerwaerdicheyt
Hy custense voor haer mōdelijn was root
En zy namt oock al in danckbaerheyt.
 
5. O doot zeyde vermaledyde doot
Waer toe zijt ghy ghemaeckt
Ghy staet hier voor mijn ooghen
Die also bitterlijcke smaeckt
ghy staet hier voor mijn ooghen
Recht teghen neuens mijn
Ick sie den lichten dach op dringhen
En mijn soete Liefs claer aenschijn /
 
6. En hy namse al in zijn armen //
Met groter eerwaerdicheyt /
Hy custense voor haer mondelijn was root //
En zy namt oock al in danckbaerheyt //
Die wachter op de muerē /
Hoe luyde was dat hy sang
En isser yemant inne //
Die mach thuyswaert ghaen //
Ick sie den lichtēn dach op dringhen /
Alzo veer int oosten op gaen.


Een Aemstelredams Amoureus lietboeck. Amsterdam: Harmen Jansz. Muller 1589, S. 63f. (Nr. 54).
DVA: AV 2220
last modified 30.08.2012 09:32
 

nach oben | Impressum