Skip to content. Skip to navigation

Liederlexikon

Personal tools
You are here: Home Lieder Ich bin der Doktor Eisenbart Edition J: Aufzeichnung Polen vor 1880
Document Actions

J. Pewien doktor medycyny

(Aufzeichnung Polen vor 1880)


Text und Melodie: anonym

Scan der Editionsvorlage
 1  2
1.Pewien doktor medycyny
tadi radi data ta dana,
leczył w sposób swój jedyny
radi radi data ta dana,
leczył tego kto chory hu ha ha hi
że nie wiedzą do ktory tady rady da ta na.
 
2. Żyda febra porwała,
o ziemię go rzuciła.
Jak go rzuci głową w śnieg,
i zakończył Icyk wiek.
 
3. Nieboszcyka tèż Jacka,
porwała zła bolaczka.
Żazył kremortartary,
ponieśli go na mary.
 
4. Pewien rzeżnik w Krakowie
wielki cierpiał ból w głowie.
Jak go rznie w łeb obuchem,
wyleciał mu ból z duchem.


Oskar Kolberg: Lud. Jego zwyczaje, sposób życia, mowa, podania, przysłowia, obrzędy, gusła, zabawy, pieśni, muzyka i tańce. Serya XIII. W. Ks. Poznańskie. Kraków: w drukarni universytetu Jagiellońskiego 1880, S. 65 (Nr. 113).
DVA: AV 24253-13

Dort folgende Angabe zur Liedvorlage: „Z komedyo-opery: Doktor z Medyki“; sowie zur Aufzeich¬nungsregion: „od Ostrowa, Kalisza“.


Übersetzung

Ein gewisser Doktor der Medizin
behandelte auf seine eigene Art,
Kranke kurierte er,
doch man weiß nicht wie.

Ein Fieber befiel einen Juden
und schleuderte ihn zu Boden.
Als er mit dem Kopf in den Schnee fiel,
beendete Icyk sein Leben.

Auch den seligen Jacek
ergriff ein böser Schmerz.
Er nahm Cremor tartari ein,
und man legte ihn auf die Totenbahre.

Ein gewisser Metzger in Krakau
litt an einem großen Schmerz im Kopf.
Er schlug ihm mit dem Beilrücken an den Kopf,
da entflog ihm mit der Seele der Schmerz.

Übersetzung:
Piotr Grochowski (Toruń) und Jürgen Dittmar (Freiburg i. Br.)
last modified 10.10.2012 09:33
 

nach oben | Impressum