Skip to content. Skip to navigation

Liederlexikon

Personal tools
You are here: Home Lieder Es saß ein schneeweiß Vögelein Edition A: Flämische Liedsammlung 1848
Document Actions

A. Daer was een sneeuwitt vogelje

(Flämische Liedsammlung 1848)


Text und Melodie: anonym

Scan der Editionsvorlage
 1  2  3  4
De Minnebode

1. Daer was een sneeuwwit vogeltje
daer was een sneeuwwit vogeltje
al op een steken doornetje din don daine
al op een steken doornetje din don don.
 
2. "Wilt gy mynheer de bode zyn?"
"Mijnheer de bod' wil ik wel zijn (din don)."|[S. 234]
 
3. Hy nam den brief in zijnen bek,
Hy vloger mede tot over 't hek (din don).
 
4. Hy vloog 'er meê tot zijn liefs deur:
"En slaepje, of waekje, of zijt gy dood? (din don)."
 
5. – "’k En slape noch 'k en wake niet,
Ik ben getrouwd al een half jaer (din don)."
 
6. – "Zijt gy getrouwd al een half jaer!
Het dochte my wel duizend jaer (din don)."


Oude Vlaemsche Liederen ten deele met de melodiën. Hrsg. von J. F. Willems. Gent: F. en E. Gyselynck 1848, S. 233f. (Nr. 96).
DVA: AV 2820

Dort folgende Herkunftsangabe: "Lied en melodie zyn door een my onbekenden persoon aen Willems toegezonden."
last modified 24.10.2012 12:48
 

nach oben | Impressum